Välkommen till LVI-Gerkman

”En kontakt, allt inom VVS sköts”

Våra kunder utgörs i huvudsak av tre jämnstarka kategorier, Bostads aktiebolag, Industri och Småhus. Vi strävar till att hålla benen jämnstarka och på sätt ha omväxlande och intressanta projekt.