Om företaget

Historia

Firma Gerkman grundades 1945 av Helge Gerkman. Helge inledde verksamheten med att reparera cyklar eftersom han var tävlingscyklist. Företaget började med värme och vatten installationer 1948 i samband med att ett Lojo företag, Vesijohtoliike Mäki, behövde hjälp med att dra vattenrör åt nygrundade Svartå vattenandelslag. Detta beaktar vi som starten för firman som år 2018 fyller aktningsvärda 70 år. Under det första årtiondet var företaget mer eller mindre ett mångsyssleri helt enligt tidens anda.

Nuvarande deltispensionär  och för detta ägare Harry Gerkman kom med i bilden 1978 och grundade 1979 tillsammans med Helge och sin syster Gun-Britt Kalmi ett kommanditbolag Kb H Gerkman. År 1988 steg Helge Gerkman åt sidan och lämnade över ansvaret åt Harry och Gun-Britt. Bolagsordningen ändrades 1992 till aktiebolag, LVI-Gerkman Oy Ab med Harry som ensam ägare.

Tredje generationen tog över LVI-Gerkman Oy Ab 1.8.2003 då Ove Lahtivuori och Mari Lahtivuori (f. Gerkman) köpte det välmående företaget. Företaget har mått bra och kunderna har varit nöjda mycket tack vare firmans alla duktiga montörer.Detta syns i långa arbets- och kundförhållanden. Nämnas kan att Pentti anställdes 1969 direkt från skolbänken och är idag en av firmans många stöttepelare.

Idag

Företaget har tolv anställda och verkar i egna utrymmen i Svartå. Årsomsättningen rör sig kring 1 700 000 €. Som företagets verkställande direktör verkar DI Ove Lahtivuori.

Arbetsområdet berör i huvudsak Västra Nyland (Karis, Ingå, Sjundeå, Ekenäs, Karislojo, Kyrkslätt, Lojo, Hangö, Nummela). Ströarbeten utförs även i Stor-Helsingfors.

Företaget satsar på helhetslösningar uppbyggt av kvalitativt arbete och kvalitativa produkter. Arbetet utförs effektivt tack vara kunniga montörer med lång erfarenhet som följer med tiden och därför också är bekanta med effektiv ny teknik och nya monteringssätt.