Vårt arbete

”En kontakt, allt inom VVS sköts”

Våra kunder utgörs i huvudsak av tre jämnstarka kategorier, Bostads aktiebolag, Industri och Småhus. Vi strävar till att hålla benen jämnstarka och på sätt ha omväxlande och intressanta projekt.

Arbetet går i första hand ut på större och mindre saneringsprojekt. Nybyggnationen utgör i uppskattning ca 20 % av omsättningen.

Samtliga anställda är sociala och tvåspråkiga vilket är viktigt fram för allt i saneringsprojekt inom bostadssektorn, när man kommer i nära kontakt med kunden/den boende.


Vi strävar till att kunna sköta alla arbeten inom värme, vatten och ventilations.
Vi erbjuder bl.a. följande tjänster:

Värme

 • uppvärmningsystem
  • oljeeldning
  • pelletsvärme
  • jordvärmepump
  • luftvärmepump
 • värmefördelning  (obs! Vattenburen värmefördelning ger många alternativ till uppvärmningsystem)
  • vattenburen golvvärme
  • vattenburen radiatorvärme
  • luftburen värme (frånluftsvärmepump)
  • luftburen värme (oljeeldning)
 • brännarservice

Vatten och avlopp

 • system utanför kommunalteknik
  • minireningsverk (vi har service av Wehoputs-reningsverk)
  • markbädd-system m.m.
  • planering av system (Mari Lahtivuori)
  • borrbrunnspumpar och vattensystem
 • system inom kommunalteknik
  • vi sköter fva-ansvarigheten i vår egna projekt, dvs kontakten till myndigheterna under projektets gång

Ventilation

 • sanering av gamla anläggningar
 • nya system, oftast maskinell till- och frånluftsventilation
 • egen plåtverkstad, kanaltillverkning
 • kylning och svalning av utrymmen

Brännarservice

 • service av oljebrännare (lättbrännolja)
 • montering av oljetankar och oljesystem

Asbestrivning

 • asbestrivning inom våra egna projekt (t.ex. i samband med pannrums-saneringar mm.